Time Management: Plánovanie Vášho dňa

Späť na: Katalóg kurzov Mäkké zručnosti Time Management
 
Americká angličtina CD/DVD Internet Intranet LMS Vytlačiť stránku
ObsahObsah
Time Management: Plánovanie Vášho dňa poskytne študujúcim celkový prehľad o tom, ako riadiť svoj čas v každodennom živote s cieľom zvýšenia produktivity. V kurze sa dozviete, ako vytvoriť denný plán, používať technológie, či povedať „nie“ v prípade, že by ste mali pracovať príliš veľa. Kurz sa zameriava na plánovanie, rozvrhovanie času a schopnosti koncentrovať sa. Tiež sa venuje tomu, ako produktívne používať e-mail, internet a telefón.
 • postupnosť krokov, pomocou ktorých je možné povedať „nie“
 • identifikovať faktory pre prijímanie dobrých rozhodnutí, týkajúcich sa technológií
 • identifikovať úlohy, ktoré by sa nemali zaradiť do rozvrhu
 • zoradiť postupnosť krokov pre naplánovanie dňa
 • identifikovať výhody plánovania

Kapitola 1: Vytvorenie denného plánu

 • Identifikácia výhod plánovania.
 • Identifikácia prekážok v plánovaní.
 • Usporiadanie krokov pre plánovanie dňa.
 • Postupnosť krokov pre plánovanie dňa.
 • Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich vytvorenie denného plánu.
 • Identifikácia úloh, ktoré sa nemajú plánovať.
 • Obsah simulácie:
  V tejto simulácii sa stretnete s Carlou Jackson, ktorá je jednou z projektových manažérov v spoločnosti ICON. Vďaka jej otázkam a Vašim odpovediam sa dozviete o výhodách vytvorenia denného plánu, prekážkach, ktorým by ste sa mali vyhnúť pri plánovaní a čoho by ste sa mali pridŕžať pri plánovaní a rozvrhovaní Vášho dňa.

Kapitola 2: Používanie technológií

 • Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich prijímanie dobrých rozhodnutí, týkajúcich sa technológií.
 • Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich používanie emailu.
 • Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich elimináciu plytvania časom stráveným na internete.
 • Postupnosť krokov pre elimináciu plytvania časom stráveným telefonovaním.
 • Obsah simulácie:
  V tejto simulácii sa stretnete s Brucom Madisonom, riaditeľom informačných technológií v spoločnosti Icon. Vďaka jeho otázkam a Vašim odpovediam sa naučíte, ako používať technológie šetriace čas a definujete faktory ovplyvňujúce prijímanie dobrých rozhodnutí v súvislosti s technológiami. Taktiež sa naučíte, ako používať počítače za účelom riadenia Vášho času a akých postupov by ste sa mali pridŕžať, aby ste nestrácali čas pri telefonovaní.

Kapitola 3: Povedz "nie", ak by si mal pracovať príliš veľa

 • Identifikácia príčin nadmerného pracovného zaťaženia.
 • Postupnosť krokov pre vyhnutie sa nadmernému pracovnému zaťaženiu.
 • Zoradenie krokov, pomocou ktorých môžeme povedať "nie".
 • Nasledovanie krokov vedúcich k povedaniu "nie".
 • Obsah simulácie:
  V tejto simulácii sa stretnete s Jessicou Stone, vedúcou marketingového tímu v spoločnosti Icon. Po tom, ako zápasila s dodržaním termínov a zosúladením sa s jej normálnym rozvrhom, k Vám Jessica prišla po radu, ako by mohla lepšie riadiť svoj čas. Po krátkej diskusii zistíte, že Jessica má problém s povedaním “nie“. Vašou úlohou je poradiť jej, ako má zistiť, kedy odmietnuť ďalšie úlohy. Tiež budete diskutovať o tom, ako prekonať strach a pocit viny z nutnosti povedať "nie".
Trvanie kurzuTrvanie kurzu
2 hodiny
Cieľová skupinaCieľová skupina
Všetci zamestnanci v organizácii, ktorí sa potrebujú naučiť, ako riadiť svoj čas efektívnejšie.
Predpokladané vstupné vedomostiPredpokladané vstupné vedomosti
Odporúča sa, aby študujúci absolvovali najskôr prvý kurz z tejto série alebo mali ekvivalentné vedomosti.
CenaCena
Cenník poskytneme na požiadanie. Pri vyžiadaní cenníka prosím uveďte verziu kurzu (CD, internet, intranet, LMS) a počet licencií.
Späť na: Katalóg kurzov Mäkké zručnosti Time Management

NAJ.sk